สมัคร GClub สมัครเว็บพนัน GClub สมัครจีคลับ สมัครเว็บจีคลับ

สมัคร GClub สมัครเว็บพนัน GClub สมัครจีคลับ สมัครเว็บจีคลับ สมัครเล่นจีคลับ สมัครเว็บ GClub สมัครเล่น GClub สมัครจีคลับรอยัล สมัครจีคลับคาสิโน สมัครสมาชิก GClub สมัครเล่นเกมส์ GClub สมัครสมาชิกจีคลับ สมัคร GClub Casino

บริษัทไม่รวมผลกระทบทางภาษีเงินได้ของการปรับ non-GAAP ที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดที่ไม่ใช่ GAAP หรือ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว แล้วแต่กรณี เนื่องจากแต่ละมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP มีให้ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายนี้ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเลือกหุ้นของพนักงานเป็นหลัก ค่าชดเชยตามหุ้นของพนักงานไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าตลาดยุติธรรมของหุ้นสามัญประเภท A ของบริษัท (ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของตลาดสาธารณะและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทใกล้เคียง) และไม่ใช่ตัวชี้วัดการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท บริษัทไม่รวมค่าชดเชยตามหุ้นของพนักงานจากมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เนื่องจากประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่มิใช่เงินสดซึ่งบริษัทไม่เชื่อว่าสะท้อนถึงผลการดำเนินงานที่ดำเนินอยู่ ไกลออกไป,

จำนวนเงินเหล่านี้แสดงถึงการปรับปรุงโดยประมาณสำหรับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าชดเชยตามหุ้นของพนักงาน และค่าชดเชยสิ่งจูงใจของผู้ค้าปลีกตามหุ้น ค่าชดเชยตามหุ้นของพนักงานและค่าตอบแทนจูงใจผู้ค้าปลีกตามหุ้นรวมถึงสมมติฐานเกี่ยวกับมูลค่าตลาดยุติธรรมในอนาคตของหุ้นสามัญประเภท A ของบริษัท (ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของตลาดสาธารณะและผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทใกล้เคียง ).

เพื่อเสริมงบการเงินรวมของบริษัทที่นำเสนอตาม GAAP บริษัทใช้การวัดผลการดำเนินงานที่ปรับปรุงเพื่อไม่รวมรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ค่าชดเชยตามหุ้นของพนักงาน และค่าตอบแทนจูงใจผู้ค้าปลีกตามหุ้น การเปิดเผยรายได้นี้ประกอบด้วยรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดที่ไม่ใช่แบบ GAAP รายได้สุทธิแบบ non-GAAP รายได้ต่อหุ้นแบบ non-GAAP หุ้นที่ออกโดยค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักแบบ non-GAAP และ EBITDA

ที่ค้างชำระและปรับแล้ว นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำทั้งปี 2555 สำหรับรายได้จากการดำเนินงานทั้งหมดที่ไม่ใช่ GAAP และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ไม่ได้คำนวณหรือนำเสนอตาม และไม่ใช่ทางเลือกหรือสิ่งทดแทนสำหรับ มาตรการทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา และควรอ่านร่วมกับมาตรการทางการเงินของบริษัทที่จัดทำขึ้นตาม GAAP เท่านั้น การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ของบริษัทอาจแตกต่างไปจากการวัดทางการเงินแบบ non-GAAP ที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งใช้โดยบริษัทอื่น บริษัทเชื่อว่าการนำเสนอมาตรการทางกา

รเงินแบบ non-GAAP ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริหารและผู้ลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มพื้นฐานในสถานะทางการเงินรวมและผลการดำเนินงาน ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้มาตรการทางการเงินเพิ่มเติมแบบ non-GAAP เป็นการภายในเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจ จัดการ และประเมินผลของบริษัท ธุรกิจและการตั

ดสินใจในการดำเนินงาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ของบริษัทและรายการต่างๆ ที่บริษัทยกเว้นจากการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ในอดีตและที่คาดการณ์ไว้อย่างน้อยหนึ่งรายการ ขอแนะนำให้นักลงทุนทบทวนการกระทบยอดของข้อมูลที่ไม่ใช่ในอดีตและที่คาดการณ์ไว้ของบริษัท การวัดผลทางการเงินแบบ GAAP กับมาตรการทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบกันได้ ซึ่งแนบมากับการเปิดเผยรายได้นี้ และสามารถดูได้โดยคลิกที่ “ข้อมูลทางการเงิน” ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของบริษัทที่http://ir.greendot.com/ _

เกี่ยวกับ Green Dot

Green Dot เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งควบคุมโดยคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ บริษัทให้บริการโซลูชั่นการธนาคารและการชำระเงินที่มีการกระจายอย่างกว้างขวางและมีต้นทุนต่ำแก่ฐานผู้บริโภคในวงกว้างในสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์และบริการของ Green Dot ประกอบด้วยบัตรเติมเงิน General Purpose Reloadable (GPR) ประเภทชั้นนำของตลาด และเครือข่ายการโอนเงินชั้นนำของอุตสาหกรรม ซึ่งให้บริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคทางออนไลน์และผ่านเครือข่ายร้านค้าปลีกประมาณ 60,000 แห่งทั่วประเทศ ซึ่ง 95% ของชาวอเมริกันซื้อสินค้า . Green Dot มีสำนักงานใหญ่อยู่ในพื้นที่ลอสแองเจลิส สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไป ที่ www.greendot.com

ครึ่งปีแรกของปี 2555 โดยมี GPA และ Mercialysครบถ้วน และ Monoprix ในทรัพย์สินทางปัญญา (ดูหมายเหตุ 17 ของงบการเงินครึ่งปี 2555 ซึ่งระบุผลกระทบของการรวม GPA ทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ต่องบการเงินรวมครึ่งปี บัญชี)

3. บทสรุปและมุมมอง
คาสิโน ซึ่งเป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ของ Rallye ได้เปลี่ยนโปรไฟล์ในช่วงครึ่งหลังของปี 2012 โดยการเข้าควบคุม GPA และลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงเกี่ยวกับ Monoprix คาสิโน ได้บรรลุความสำเร็จครั้งประวัติศาสตร์ในครึ่งหลัง ปัจจุบันโปรไฟล์ของบริษัทส่วนใหญ่เปิดเผยต่อตลาดที่มีการเติบโตสูงและรูปแบบการลอยตัว
ในฝรั่งเศส ในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง คาสิโนจะกระชับแผนการดำเนินการในช่วงครึ่งหลัง ในระดับสากลใน 4 ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตที่แข็งแกร่งและมีประชากรมากกว่า 400 ล้านคนคาสิโนจะสนับสนุนการรวมความเป็นผู้นำของ บริษัท ย่อยรายใหญ่

คาสิโนยืนยันวัตถุประสงค์สำหรับปี 2555 อีกครั้ง:การเติบโตของรายได้คาสิโนสูงกว่า 10%

เสถียรภาพของส่วนแบ่งตลาดอาหารของคาสิโนในฝรั่งเศความก้าวหน้าของ ROC . ของ FPLการรักษาอัตราส่วน NFD/EBITDA ให้ต่ำกว่า 2.2x
€ 1.5bn สินทรัพย์ / แผนการเพิ่มทุนคณะกรรมการของGroupe GO Sportได้ตัดสินใจเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 ในการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารคนใหม่ คือ Mr. Lo?c Le Borgne เพื่อเริ่มต้นขั้นตอนใหม่ในการฟื้นตัวของกลุ่ม หลังจากเสร็จสิ้นการเพิ่มทุนจำนวน 30 ล้านยูโรในเดือน

พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก Rallye ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินและเร่งการฟื้นฟูเชิงพาณิชย์ของทั้งสองแบรนด์ของกลุ่ม

การขายพอร์ตการลงทุนซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ทางการเงินและอสังหาริมทรัพย์คุณภาพสูงที่มีความหลากหลายกำลังดำเนินต่อไป ดังนั้นข้อตกลงในการขายศูนย์ Manufaktura ในโปแลนด์จึงลงนามเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 การขายนี้ควรจะมีผลหลังจากยกเลิกเงื่อนไขบังคับก่อนภายในสิ้นปี 2555
Rallye สมัคร GClub ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์สภาพคล่องที่มั่นคงโดยมีวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการยืนยัน ไม่ได้ใช้และพร้อมใช้งานทันทีมากกว่า 1.6 พันล้านยูโร และเงินสดมากกว่า 280 ล้านยูโร
Rallye ยืนยันความมุ่งมั่นในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินอย่างต่อเนื่องและลดหนี้ทางการเงินสุทธิของบริษัทโฮลดิ้งจากปี 2555

คณะกรรมการของ Rallye ได้ตัดสินใจในหลักการที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 0.80 ยูโรในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นจำนวนที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากปีที่แล้ว ผู้ถือหุ้นจะสามารถเลือกจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาลทั้งหมดได้อีกครั้ง

กำหนดการเผยแพร่: 15 ตุลาคม 2555 (หลังปิดตลาด): ไตรมาสที่ 3 ปี 2555 ราย
ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท : www.rallye.frOrthofix International ประกาศผลไตรมาสที่ 2 ปี 2555
ยอดขายสุทธิอยู่ที่ 119.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2%; 5% สกุลเงินคงที่; รายได้สุทธิที่รายงานและปรับปรุงจากการดำเนินงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้น 33% และ 11% ตามลำดับ

26 กรกฎาคม 2555 16:03 น. Eastern Daylight Time
ลู อิสวิลล์, เท็กซัส–( บิสิเนส ไวร์ )–13 ก.ค. 2555 Orthofix International NV (NASDAQ:OFIX) (บริษัท) ประกาศผลสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ยอดขายสุทธิ 119.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% จากยอดขาย ไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว ยอดขายสุทธิเติบโต 5% ตามสกุลเงินคงที่ รายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องอยู่ที่ 14.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.73 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องที่ 10.5 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.57 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปีก่อนหน้า รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11% เป็น 14.9 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.78 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เทียบกับ 13.4 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.72 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในปีก่อนหน้า

“ผลประกอบการไตรมาสที่สองแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของโซลูชั่นการฟื้นฟูของเรา และเน้นถึงกลยุทธ์ของเราในการยกระดับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างของเราทั่วทั้งหน่วยธุรกิจกระดูกสันหลังและกระดูกของเรา”

ทวีตนี้
“ผลประกอบการไตรมาสที่สองแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งของ Regenerative Solutions ของเรา และเน้นถึงกลยุทธ์ของเราในการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากทั้งหน่วยธุรกิจเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกระดูกของเรา” Robert Vaters ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าว “นอกจากนี้ การปิดการขายกิจการเวชศาสตร์การกีฬาทำให้เรามีความสามารถทางการเงินและความยืดหยุ่นในการลงทุนที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว”

ประสิทธิภาพการขาย

ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 119.5 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2% ตามรายงาน และ 5% เมื่อเทียบตามสกุลเงินคงที่ จาก 116.7 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว สกุลเงินต่างประเทศส่งผลกระทบเชิงลบต่อยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สองประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 3% ของ

ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สองสำหรับหน่วยธุรกิจทั่วโลกของ Spine เพิ่มขึ้น 7% เป็น 81.8 ล้านดอลลาร์ โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 9% ของผลิตภัณฑ์กระตุ้นการสร้างใหม่ที่ใช้ในการใช้งานเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง รายได้จากการซ่อมรากฟันเทียมและรีเจนเนอเรทีฟไบโอโลจิกส์เพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการนำ Trinity? Evolution? มาใช้ในการใช้งานกระดูกสันหลังที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ยอดขายของ Regenerative Biologics เพิ่มขึ้น 48% ในไตรมาสที่สองของปี 2555

สำหรับหน่วยธุรกิจออร์โธปิดิกส์ทั่วโลกของบริษัท ยอดขายสุทธิในไตรมาสที่สองอยู่ที่ 37.7 ล้านดอลลาร์ ลดลง 6% ตามรายงาน ในขณะที่เพิ่มขึ้น 2% ตามสกุลเงินคงที่ เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สกุลเงินต่างประเทศส่งผลกระทบในเชิงลบต่อยอดขายสุทธิที่รายงาน 3.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 9% ของยอดขายสุทธิเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูก การเติบโตของยอดขายสกุลเงินอย่างต่อเนื่องได้รับแรงหนุนจากยอดขายของ Regenerative Biologics ในการใช้งานออร์โธปิดิกส์ ร่วมกับระบบตรึงภายในสำหรับเท้าและข้อเท้าที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเร็วๆ นี้

เกี่ยวกับมูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าด้านไคโรแพรคติกProcter & Gamble เปิดตัวแคมเปญ ‘ขอบคุณแม่’ ทั่วโลกเพื่อเฉลิมฉลอง 100 วันจนถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012
แคมเปญสุดล้ำของ P&G เฉลิมฉลองให้กับคุณแม่และมุ่งมั่นที่จะขอบคุณคุณแม่ทุกคนในโลก

17 เมษายน 2555 12:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ซินซิน นาติ–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2562 Procter & Gamble (NYSE:PG) ซึ่งเป็นพันธมิตรโอลิมปิกทั่วโลก เปิดตัวแคมเปญP&G Thank You Mom ทั่วโลก เพื่อเฉลิมฉลอง 100 วัน จนกว่าจะถึงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกลอนดอน 2012 แคมเปญนี้เชิดชูและเฉลิมฉลองบรรดาคุณแม่ที่อยู่เบื้องหลังนักกีฬาด้วยการขอบคุณคุณแม่สำหรับสิ่งที่พวกเขาทำ และเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือทั่วโลกของ P&G กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) เป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 174 ปีของ P&G และจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นสุดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

“ดังนั้นเราจึงถามคุณแม่ในหลายประเทศว่าเราจะทำอะไรให้เกียรติพวกเขาสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อลูกๆ ของพวกเขาได้บ้าง พวกเขาบอกเราว่าไม่มีวิธีใดที่จะสนับสนุนคุณแม่ได้ดีไปกว่าการสนับสนุนองค์กรกีฬาเยาวชนในท้องถิ่นสำหรับเด็ก”

ทวีตนี้
Marc Pritchard เจ้าหน้าที่การตลาดและการสร้างแบรนด์ของ P&G Global กล่าวว่า “เหลือเวลาอีกเพียง 100 วัน นักกีฬาจากทั่วโลกจะได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของประเทศของตนในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก “ที่ P&G เราทราบดีว่าการไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆ และในการเดินทางของนักกีฬาแต่ละคนไปยังลอนดอน 2012 มีคนหนึ่งเชียร์พวกเขาดังกว่าใครๆ…แม่ของพวกเขา P&G อยู่ในธุรกิจช่วยเหลือคุณแม่ ไม่ใช่แค่คุณแม่ของนักกีฬาโอลิมปิก คุณแม่ทุกคนทั่วโลก ดังนั้นเราจึงใช้เสียงของเราที่การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเพื่อขอบคุณคุณแม่ทุกที่”

แคมเปญที่ก้าวล้ำนี้เปิดตัวพร้อมกันทั่วโลกในวันนี้ด้วยภาพยนตร์สั้นเรื่อง “Best Job” ทางดิจิทัลที่เฉลิมฉลองบทบาทของคุณแม่ในการเลี้ยงดูนักกีฬาโอลิมปิกและในการเลี้ยงลูกที่ยอดเยี่ยม คลิกชม : https://www.facebook.com/thankyoumom?v=app_139624989486054 . P&G ได้คัดเลือก Alejandro Gonz?lez I??rritu ผู้กำกับที่ได้รับรางวัลมาสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเป็นรากฐานของแคมเปญทั้งหมด ถ่ายทำในสี่ทวีปและมีนักแสดงและนักกีฬาท้องถิ่นจากแต่ละสถานที่—ลอนดอน รีโอเดจาเนโร ลอสแองเจลิส และปักกิ่ง แคมเปญโฆษณาจะทำงานทางออนไลน์ ในโซเชียลมีเดีย ทีวี และสิ่งพิมพ์

Paula Radcliffe นักวิ่งมาราธอนระดับโลก กล่าวว่า “ฉันรู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่มาถึงวันนี้ไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างไม่มีเงื่อนไขจากแม่และครอบครัว” “ขอบคุณครับแม่!”

แคมเปญนี้จะมีชีวิตชีวาขึ้นผ่านช่องทางสื่อที่หลากหลายและในร้านค้าด้วยโปรแกรมผู้ค้าปลีกทั่วโลกตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคม ผลิตภัณฑ์แบรนด์พีแอนด์จีในธีมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกจะนำเสนอในร้านค้าหลายล้านแห่งทั่วโลก ในการ ส่งเสริมการขาย P&G Thank You Momนั้น P&G มุ่งมั่นที่จะระดมทุน 5 ล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการกีฬาเยาวชนในท้องถิ่นในหลายประเทศ ผ่านการขายและการบริจาคส่วนหนึ่งจากแบรนด์ชั้นนำของบริษัท เช่น Pampers?, Tide?, Gillette? และ แพนทีน?

“เราต้องการทำอะไรบางอย่างที่จะสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญให้กับคุณแม่ทั่วโลก” Pritchard กล่าว “ดังนั้นเราจึงถามคุณแม่ในหลายประเทศว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นเกียรติแก่พวกเขาสำหรับสิ่งที่พวกเขาทำเพื่อลูก ๆ ของพวกเขา พวกเขาบอกเราว่าไม่มีวิธีใดที่จะสนับสนุนคุณแม่ได้ดีไปกว่าการสนับสนุนองค์กรกีฬาเยาวชนในท้องถิ่นสำหรับเด็ก”

เพื่อให้ผู้คนเข้าร่วมใน แคมเปญ ขอบคุณแม่ของ P&G ได้ง่ายขึ้น พีแอนด์จียังได้เปิดตัวแอป “ขอบคุณแม่” ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถขอบคุณคุณแม่ของตนเองได้ด้วยการอัปโหลดเนื้อหาส่วนบุคคลในรูปแบบวิดีโอ ภาพนิ่งพร้อมคำบรรยาย หรือข้อความแบบข้อความ ผู้ใช้จะสามารถสนับสนุนให้เพื่อนและครอบครัวทำเช่นเดียวกัน กระจายคำขอบคุณและเฉลิมฉลองให้กับคุณแม่ หากต้องการแชร์ ข้อความ ขอบคุณคุณแม่ โปรดไปที่ http://www.facebook.com/thankyoumom/app_355982491091876

ติดตามข่าวสารและอัพเดทแคมเปญ Thank You Mom ทั้งหมด ผู้บริโภคสามารถเข้าไปที่และกด “ถูกใจ” www.facebook.com/thankyoumom

สำหรับรายการทรัพย์สินและข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ แคมเปญ Thank You Mom ของ P&G รวมถึงภาพถ่ายและวิดีโอ โปรดไปที่ www.PGThankYouMomMediaCenter.com

เกี่ยวกับ P&G
พีแอนด์จีสัมผัสและปรับปรุงชีวิตของผู้คนประมาณ 4.4 พันล้านคนทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอของแบรนด์ที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ แบรนด์ชั้นนำของบริษัท ได้แก่ Pampers?, Tide?, Ariel?, Always?, Whisper?, Pantene?, Mach3?, Bounty?, Dawn?, Fairy?, Gain?, Pringles?, Charmin?, Downy?, Lenor?, Iams?, Crest?, Oral-B?, Duracell?, Olay?, Head & Shoulders?, Wella?, Gillette?, Braun?, Fusion?, Ace?, Febreze? และ Ambi Pur? ด้วยการดำเนินงานใน 80 ประเทศ แบรนด์ P&G มีจำหน่ายในกว่า 180 ประเทศทั่วโลก โปรดไป ที่ pg.com สำหรับข่าวสารล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ P&G และแบรนด์ต่างๆ

มูลนิธิเพื่อความก้าวหน้าเกี่ยวกับไคโรแพรคติกเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและให้ความรู้แก่สาธารณชนทั่วไปเกี่ยวกับประโยชน์มากมายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลไคโรแพรคติก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิ โปรดไปที่ www.yes2chiropractic.com หรือโทร 866-901-F4CP (3427)ครเทียบได้ให้กับลูกค้ามากกว่า 12 ล้านคน คุณสมบัติด้านกีฬาและความบันเทิงของ DIRECTV ประกอบด้วยเครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาคสามแห่ง (ตะวันตกเฉียงเหนือ ร็อคกี้เมาน์เทน และพิตต์สเบิร์ก) และความสนใจในเครือข่าย Game Show Network ร้อยละ 60 สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ

วยงานของรัฐบาลกลางหลังจากข้อเท็จจริงและขอให้ส่งเงินไปยังเขตหรือรัฐสำหรับโปรแกรมที่ได้รับ “กองทุนโคลน” ขนาดเล็กแม้จะมีข้อกำหนดว่าต้องใช้เงิน แข่งขันได้

ตัวอย่างเช่น มีการจัดสรรเงินจำนวน 8.4 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการหุ้นส่วนมรดกผ่านกรมอุทยานฯ ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 48 รายการตั้งแต่ปี 2544 มูลค่ารวม 28.7 ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการริเริ่มที่หลากหลาย รวมถึงการปรับปรุงสวนสาธารณะ ศูนย์กีฬา เส้นทางจักรยาน และ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการจัดสรรเงิน 5 ล้านดอลลาร์สำหรับการศึกษาการเลิกบุหรี่ซึ่งไม่ได้รับการร้องขอจากกระทรวงศึกษาธิการ โปรแกรมดังกล่าวได้รับ 126 earmarks ดเพิ่มเติมได้ที่ www.pioneerelectronics.com

PIONEER, STEEZ และโลโก้ Pioneer และ Steez เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pioneer Corporation
iPhone และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50240836&lang=enคลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50238637&lang=enชุดวันหยุดสุดสัปดาห์เปิดใหม่อย่างยิ่งใหญ่สำหรับฟิตเนส Life Time ที่ปรับปรุงใหม่ Matthews Center วันที่ 12-13 พฤษภาคม
กิจกรรมพิเศษเพื่อเน้นการปรับปรุงและการเขียนโปรแกรม แจกของรางวัล

10 พฤษภาคม 2555 10:45 น. Eastern Daylight Time
–( บิสิเนส ไวร์ )–Life Time Fitness (NYSE:LTM):

อะไร:
Life Time – The Healthy Way of Life Company (NYSE: LTM) จะจัดงานฉลองวันหยุดสุดสัปดาห์เปิดใหม่ครั้งยิ่งใหญ่ที่ศูนย์สุขภาพและฟิตเนสที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ในแมทธิวส์ 12-13 พฤษภาคม Life Time Fitness Matthews เดิมเป็นคลับฟิตเนสสำหรับครอบครัว ได้ผ่านความพยายามในการปรับปรุงการออกแบบเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกได้รับมาตรฐาน Life Time ในด้านคุณภาพและประสบการณ์ของสมาชิก นอกจากนี้ ศูนย์ยังช่วยให้สมาชิกบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้นด้วยการนำเสนอโปรแกรมที่แตกต่างและสร้างสรรค์ที่ช่วยเชื่อมโยงพวกเขากับความหลงใหล

การเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่เพื่อนำเสนอทัวร์และการสาธิตที่เน้นสิ่งอำนวยความสะดวกล้ำสมัยของ Life Time รวมถึงบริการผ้าเช็ดตัวฟรี อุปกรณ์ใหม่ที่ทันสมัย ??โปรแกรมและบริการ:

สัมมนาลดน้ำหนักตลอดชีวิต ทำไมลดน้ำหนักไม่ได้
Speed ??Fitness Sampler Circuit นำเสนอมินิฟิตเนส 10 นาทีหลายรายการ
โปรแกรม Signature Group Fitness รวมถึง Zumba
ข้อเสนอสุดพิเศษของ LifePower Yoga Mixer
กลุ่มวิ่งและขี่ด้วย Life Time Run และ Life Time Cycle
การสาธิต LifeLab Cardio Point
ของสมนาคุณ ได้แก่ เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ Motorola MOTOACTV, Life Time Run และ Cycle Gear และ TEAM Weight Loss ฟรี 3 เดือน
เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่ ผู้บริโภคอาจสร้างสมาชิกใหม่พร้อมข้อเสนอพิเศษในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2555

Fairmont Hotels & Resorts และ Chase ประกาศบัตรรางวัลสุดหรูเพื่อมอบสิ่งอำนวยความสะดวกอันมีค่าให้กับลูกค้าและขยายประสบการณ์หรูหรา
บัตรเสนอห้องพักค้างคืนฟรีทุกปี รางวัลการเดินทางอันทรงคุณค่า ไม่รวมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับสมาชิก Fairmont President Club และอื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Life Time Fitness Matthews ได้ที่

http://clubs.lifetimefitness.com/Matthews/62768/ .วิลมิงตัน, เดลลา–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 นักเดินทางที่ฉลาดมีทางเลือกใหม่ในการเดินทางที่หรูหราด้วยบัตรเครดิตใบแรกจาก Fairmont Hotels & Resorts? วันนี้Chase Card Servicesซึ่งเป็นแผนกหนึ่งของ JPMorgan Chase & Co. [NYSE: JPM] และFairmont Hotels & Resortsได้เปิดตัว Fairmont ? Visa Signature ? Card ใหม่ทั้งหมด ซึ่งให้สมาชิกบัตรเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและรางวัลสุดพิเศษ บัตรนี้มอบบริการหรูหราแบบเดียวกับที่ Fairmont นำเสนออย่างสม่ำเสมอ และช่วยให้สมาชิกบัตรได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากการเข้าพักที่สถานที่ต่างๆ ใน ??Fairmont ทั่วโลก

“หาก Fairmont เป็นโรงแรมที่คุณเลือกเมื่อเดินทางเพื่อธุรกิจหรือพักผ่อน เราได้สร้างการ์ดที่มอบประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งเป็นจุดเด่นของ Fairmont Hotels & Resorts”

ทวีตนี้
สมาชิกบัตรจะมีสิทธิ์ได้รับการเข้าพักฟรีสองคืนพร้อมใบรับรองการรับประทานอาหารเช้าสองใบ ณ สถานที่ให้บริการของ Fairmont ทั่วโลก หลังจากทำการซื้อ 1,000 ดอลลาร์ภายในสามเดือนแรกของการรับบัตร สมาชิกบัตร Fairmont Visa Signature จะได้รับรางวัล Fairmont Rewards เมื่อซื้อสินค้าทั้งหมดของตน ซึ่งสามารถแลกรับการเข้าพัก Fairmont ได้ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากต่างประเทศสำหรับการซื้อระหว่างประเทศ

บัตรซิกเนเจอร์ของ Fairmont Visa จะอัพเกรดสมาชิกบัตรให้เป็นสถานะ Premier’s Club ? Premier ของ Fairmont President โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับอนุมัติจากบัตร สมาชิกของ Fairmont President’s Club ซึ่งเป็นโปรแกรมผลประกอบการหมายเหตุ: การคำนวณบางอย่างอาจได้รับผลกระทบจากการปัดเศษ โปรดดูส่วนการวัดประสิทธิภาพแบบ Non-GAAP ที่ส่วนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการที่ระบุในรายการด้านบน

หลังจากปรับค่าใช้จ่าย R&D 3.1 ล้านดอลลาร์สำหรับการแก้ปัญหาอนุญาโตตุลาการที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อตกลงการพัฒนาร่วมกันในปี 2008 และค่าธรรมเนียม 1.4 ล้านดอลลาร์สำหรับดอกเบี้ยก่อนการตัดสินที่เกี่ยวข้องกับมติของรัฐบาลสหรัฐ กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สองของปี 2555 เพิ่มขึ้น 130 คะแนนพื้นฐานเป็น 20.9 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน การเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากการก่อหนี้จากค่าใช้จ่าย SG&A จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

ไตรมาสที่สองของปี 2555 ยังรวมถึง 0.4 ล้านดอลลาร์ (0.3 ล้านดอลลาร์สุทธิจากภาษี) หรือ 0.01 ดอลลาร์ต่อส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ปรับลดแล้วที่เกี่ยวข้องกับการปิดการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม (DOJ) เกี่ยวกับธุรกิจกระตุ้นการเติบโตของกระดูกและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศของบริษัท พระราชบัญญัติ (FCPA) มีผลกับหน่วยงานจัดจำหน่ายเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกเดิมของบริษัทในเม็กซิโก ซึ่งแต่ละแห่งได้รับการสรุปผลในช่วงไตรมาสที่สองด้วยการลงนามและยื่นข้อตกลงยุติคดีขั้นสุดท้าย ปีที่แล้วรายงานและปรับผลลัพธ์รวม 1.6 ล้านดอลลาร์ (1.0 ล้านดอลลาร์สุทธิภาษี) หรือ 0.05 ดอลลาร์ต่อส่วนแบ่งค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่ปรับลดที่เกี่ยวข้องกับ DOJ และ FCPA ที่กล่าวถึงข้างต้น

2012 Outlook Update

จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทคาดว่ายอดขายสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องจะอยู่ระหว่าง 481 ล้านดอลลาร์ถึง 491 ล้านดอลลาร์สำหรับทั้งปี 2555 หรือเพิ่มขึ้น 2% ถึง 4% จากยอดขายสุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องในปี 2554 บริษัทคาดว่ากำไรต่อหุ้น GAAP จากการดำเนินงานต่อเนื่องจะอยู่ที่ประมาณ $2.79 ถึง $2.89 ต่อหุ้นปรับลด และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วจากการดำเนินงานต่อเนื่องจะอยู่ที่ประมาณ $2.95 ถึง 3.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด

ตารางต่อไปนี้อัปเดตคำแนะนำทั้งปี 2555 สำหรับการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสกุลเงินต่างประเทศและรายการที่ระบุที่ปรับปรุง

รายได้สุทธิที่รายงานจากการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 อยู่ที่ 14 ล้านดอลลาร์ และรายได้สุทธิจากการดำเนินงานต่อเนื่องต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ 0.73 ดอลลาร์ หากไม่รวมบางรายการที่สรุปไว้ในตารางด้านล่าง รายรับสุทธิที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สองของปี 2555 เท่ากับ 14.9 ล้านดอลลาร์หรือ 0.78 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด เพิ่มขึ้น 11% และ 8% ตามลำดับจากไตรมาสที่สองของปีก่อน

ตารางต่อไปนี้กระทบยอดรายงานรายได้สุทธิและกำไรสุทธิต่อหุ้นปรับลดเป็นรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้ว และรายได้สุทธิต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วสำหรับแต่ละไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 และ 2554การประชุมทางโทรศัพท์

Orthofix จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันนี้ เวลา 16:30 น. ตามเวลาตะวันออก เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการทางการเงินของบริษัทสำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 ผู้สนใจสามารถเข้าถึงการประชุมทางโทรศัพท์ได้โดยกด (888) 267-2845 ในสหรัฐอเมริกาและ (973) 413 -6102 นอก

สหรัฐอเมริกา และป้อน ID การประชุม 38220 การโทรซ้ำจะสามารถใช้ได้เป็นเวลาสองสัปดาห์โดยกด (800) 332-6854 ในสหรัฐอเมริกาและ (973) 528-0005 นอกสหรัฐอเมริกา และเข้าสู่การประชุม ID 38220. เว็บคาสต์ของการประชุมทางโทรศัพท์สามารถเข้าถึงได้โดยไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่www.orthofix.comคลิกที่ลิงค์ Investors จากนั้นไปที่หน้ากิจกรรมและการนำเสนอเกี่ยวกับ Orthofix

Orthofix International NV เป็นบริษัทอุปกรณ์การแพทย์ระดับโลกที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาและส่งมอบโซลูชั่นการซ่อมแซมและฟื้นฟูที่สร้างสรรค์ให้กับตลาดกระดูกสันหลังและกระดูก ผลิตภัณฑ์ของ Orthofix มีการจำหน่ายอย่างกว้างขวางทั่วโลกให้กับศัลยแพทย์กระดูกและผู้ป่วยผ่านทางตัวแทนขายของ Orthofix และบริษัทในเครือ และผ่านการร่วมมือกับบริษัทผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกชั้นนำอื่นๆ นอกจากนี้ Orthofix กำลั

งร่วมมือกับกิจกรรม R&D กับองค์กรวิจัยและคลินิกชั้นนำ เช่น Musculoskeletal Transplant Foundation, Orthopedic Research and Education Foundation และ Texas Scottish Rite Hospital for Children สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Orthofix โปรดไปที่ www.orthofix.com.ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า:

การสื่อสารนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายใต้กฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับการคาดการณ์ สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและธุรกิจของ Orthofix และ บริษัทในเครือและอยู่บนพื้นฐานของการคาดการณ์และการประมาณการในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร และเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงหรือผลลัพธ์แตกต่างไปอย่างมากจากที่พิจารณาโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการค้ำประกันหรือสัญญาเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในอนาคต ปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าวอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขายที่คาดหวังของผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งรวมถึง

ผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งเปิดตัว ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด การแก้ไขคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา (รวมถึงการสอบสวนของรัฐบาลและการอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรากฟันเทียมกระดูกสันหลังของเรา เช่นเดียวกับภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์คง

เหลือบางอย่าง กิจกรรมการพัฒนาองค์กรและการพัฒนาตลาด รวมถึงการได้มาหรือการขายกิจการ ต้นทุนที่ไม่คาดคิดหรือประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการล่าสุด และปัจจัยอื่น ๆ ที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และ

รายงานตามระยะเวลาอื่นๆ ที่ยื่น โดยบริษัทกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นักลงทุนทั้งที่มีอยู่และที่คาดหวังจะได้รับคำเตือนว่าอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งกล่าว ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไข

ข้อมูลที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ (ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ณ วันที่ในที่นี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น รวมถึงการได้มาหรือการขายกิจการ ต้นทุนที่ไม่คาดคิดหรือประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการล่าสุด แล

ะปัจจัยอื่นๆ ที่อธิบายไว้ในรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และรายงานตามระยะเวลาอื่นๆ ที่บริษัทยื่นต่อหลักทรัพย์และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับการแลกเปลี่ยน (ก.ล.ต.). นักลงทุนทั้งที่มีอยู่และที่คาดหวังจะได้รับคำเตือนว่าอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาเกี่ยวกับ Greenroom Entertainment

นิค แฮมม์ ผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสร้างที่ได้รับรางวัลบาฟตา เป็นผู้ควบคุม Greenroom ผลิตเนื้อหาในหลากหลายประเภทและแพลตฟอร์ม รวมถึงภาพยนตร์กำกับเรื่องล่าสุดของแฮมม์ KILLING BONO ภาพยนตร์ตลกยอดนิยมประจำปี 2011 ได้รับการปล่อยตัวในสหราชอาณาจักรโดย Paramount Pictures และรวบรวมความสำเร็จที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ ในปีพ.ศ. 2552 Greenroom ได้ผลิต FRESH! ซึ่งเป็นซิทคอมแนวใหม่ที่เป็นซีรีส์ตลก

เรื่องแรกสำหรับแพลตฟอร์มออนไลน์ของ BBC อย่าง BBC Switch และได้รับหน้าที่เป็นซีรีส์ทางโทรทัศน์เจ็ดตอนในชื่อOff The Hookสำหรับบีบีซี การแต่งตั้งล่าสุดของ Hamm เป็นหัวหน้าฝ่ายสคริปต์ที่ Momentum Entertainment Group ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในลอสแองเจลิส ร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกซึ่งครอบคลุมสหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และอิตาลี ช่วยให้ Greenroom Entertainment ผลิตรายการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูงสุดที่ท้าทายผู้ชมทั่วโลก