สมัครเว็บสล็อต สมัครสล็อตออนไลน์ GClub สมัครเกมส์สล็อต

สมัครเว็บสล็อต สมัครสล็อตออนไลน์ GClub สมัครเกมส์สล็อต สมัครสล็อต สมัครปั่นสล็อต สมัครเว็บ Slot สมัครเล่นเกมสล็อต สล็อตออนไลน์ สล็อต เล่นสล็อต สมัครเล่นสล็อต สมัครสมาชิกสล็อต สมัครเว็บปั่นสล็อต สมัครเว็บพนันสล็อต สมัครเว็บเล่นสล็อต

การทำนาย . ด้วยเหตุนี้ ผลลัพธ์ ประสิทธิภาพ หรือความสำเร็จที่แท้จริงของเราจึงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือบอกเป็นนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ในบางกรณี, คุณสามารถระบุข้อความที่เป็นการคาดการณ์

ล่วงหน้าได้โดยใช้คำต่างๆ เช่น “อาจ” “อาจ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “วางแผน” “แสวงหา” “คาดการณ์” “เชื่อ” “ประมาณการ” “คาดคะเน” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “มีแนวโน้ม” “จะ” “จะ” และการเปลี่ยนแปลงของคำเหล่านี้และสำนวนที่คล้ายคลึงกัน หรือแง่ลบของคำเหล่านี้หรือสำนวนที่คล้ายคลึงกัน

แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวจำเป็นต้องยึดตามการประมาณการและข้อสมมติที่แม้พิจารณาว่าสมเหตุสมผลโดยเราและฝ่ายบริหารของเราแล้ว มีความไม่แน่นอนโดยเนื้อแท้ ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากการคาดการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ ความไม่แน่นอนทาง

เศรษฐกิจทั่วไปในตลาดโลกที่สำคัญ อัตราและอัตราการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ระดับการใช้จ่ายในภาคธุรกิจและการพักผ่อนตลอดจนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การลดลงของการเข้าพักและอัตราเฉลี่ยต่อวัน ความสามารถของเราในการดำเนินการและปรับใช้การปรับองค์กรของเราให้สำเร็จและ

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปรับองค์กรดังกล่าว การสูญเสียบุคลากรสำคัญ รวมถึงผลจากการปรับองค์กรของเรา ความเป็นปรปักษ์ รวมถึงการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในอนาคต หรือความกลัวต่อความเป็นปรปักษ์ที่ส่งผลต่อการเดินทาง อุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง การเปลี่ยนแปลงในรสนิยมและความชอบของลูกค้าของเรา ความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและสหภาพแรงงานและการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายแรงงาน สถานะทางการเงินและความสัมพันธ์ของเรากับเจ้าของทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอก แฟรนไชส์ ??และหุ้นส่วนธุรกิจด้านการบริการ หากเจ้าของบุคคลที่สามของเรา แฟรนไชส์หรือพันธมิตรด้านการพัฒนาไม่สามารถเข้าถึงเงินทุนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานในปัจจุบันหรือดำเนินการตามแผนเพื่อ

การเติบโตของเรา ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการและการจัดการที่อาจเกิดขึ้นและการแนะนำแนวคิดแบรนด์ใหม่ การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมการแข่งขันในอุตสาหกรรมของเราและตลาดที่เราดำเนินการ ผลของกระบวนการทางกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีของรัฐบาลกลาง รัฐ ท้องถิ่นหรือ

ต่างประเทศ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือการปรับโครงสร้างสกุลเงิน ความผันผวนทั่วไปของตลาดทุน ความสามารถของเราในการเข้าถึงตลาดทุน และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่กล่าวถึงในการยื่นเอกสารของบริษัทต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

สหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K ซึ่งยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เราขอเตือนคุณอย่าใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ที่เกินควร ซึ่งจัดทำขึ้น ณ วันที่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เรา

ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อให้สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่แท้จริง ข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหรือการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อข้อความคา

ดการณ์ล่วงหน้า ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หากเราอัปเดตข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งข้อความ ไม่ควรมีการอนุมานว่าเราจะทำการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความที่

เป็นการคาดการณ์ในอนาคตหรืออื่นๆ เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้องปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อให้สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่แท้จริง ข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหรือการ

เปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หากเราอัปเดตข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งข้อความ ไม่ควรมีการอนุมานว่าเราจะทำการปรับปรุงเพิ่มเติม

ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตหรืออื่นๆ เราไม่มีหน้าที่ที่จะต้อง

ปรับปรุงแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะเพื่อให้สะท้อนถึงผลลัพธ์ที่แท้จริง ข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคต การเปลี่ยนแปลงสมมติฐานหรือการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยอื่น ๆ ที่มีผลกระทบต่อข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้า ยกเว้นในขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ หากเราอัปเดตข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่งข้อความ ไม่ควรมีการอนุมานว่าเราจะทำการปรับปรุงเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวกับข้อความที่เป็นการคาดการณ์ในอนาคตหรืออื่นๆ

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50278164&lang=enAmazon.com ประกาศเมืองที่มีผู้อ่านมากที่สุดในอเมริกา
เมืองอเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ และเบิร์กลีย์ แคลิฟอร์เนีย ติดอันดับ “เมืองที่น่าอ่านที่สุดในอเมริกา” ประจำปีที่สองของ Amazon

15 พฤษภาคม 2555 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกซีแอตเทิล–( BUSINESS WIRE )–22 ส.ค. 2559 Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) ได้ประกาศรายชื่อเมืองน่าอ่านที่สุดในอเมริกาประจำปี การจัดอันดับพิจารณาจากการรวบรวมข้อมูลการขายหนังสือ นิตยสาร และ

หนังสือพิมพ์ทั้งหมดทั้งในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ Kindle ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2011 แบบรายหัวในเมืองที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน 20 เมืองที่น่าอ่านมากที่สุด ได้แก่:

“เป็นเรื่องดีที่เห็นว่าเราเป็นประเทศของผู้อ่านอย่างแท้จริง โดยมีตัวแทนอยู่ในรายชื่อนี้จากทุกภูมิภาคของประเทศ”อเล็กซานเดรีย, เวอร์จิเนีย.เบิร์กลีย์ แคลิฟอร์เนียออร์แลนโด รัฐฟลอริดาไมอามี่อาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนียเซนต์หลุยส์ซอลต์เลกซิตี2ริชมอนด์ รัฐเวอร์จิเนีเมื่อพิจารณาข้อมูลอย่างละเอียดยิ่งขึ้น Amazon ยังพบว่า:

Berkeley, Calif. เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเครื่องบินเจ็ท – ติดอันดับรายการด้วยการสั่งซื้อหนังสือ Travel มากที่สุด
โบลเดอร์ โคโล จับตาดูรอบเอวได้ใกล้เคียงที่สุดโดยอยู่ในอันดับต้นๆ ของเมืองที่สั่งซื้อหนังสือมากที่สุดในหมวดสุขภาพ ฟิตเนส และการอดอาหาร
เวอร์จิเนียมีไว้สำหรับคู่รัก – เมืองอเล็กซานเดรีย รัฐเวอร์จิเนีย ซึ่งครองอันดับหนึ่งในหมวดหนังสือโรมานซ์
เมืองเคมบริดจ์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ทำให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เติบโตมากที่สุด คนในท้องถิ่นเหล่านี้มียอดสั่งซื้อหนังสือมากที่สุดในหมวดธุรกิจและการลงทุน
Chris Schluep บรรณาธิการอาวุโสของหนังสือ Amazon.com กล่าวว่า “ในขณะที่ฤดูอ่านหนังสือฤดูร้อนกำลังเข้าสู่ช่วงเต็ม เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเปิดเผยรายชื่อเมืองที่น่าอ่านที่สุดประจำปีครั้งที่สองของเรา” “เป็นเรื่องดีที่เห็นว่าเรา

เป็นประเทศของผู้อ่านอย่างแท้จริง โดยมีตัวแทนอยู่ในรายชื่อนี้จากทุกภูมิภาคของประเทศ”นอกเหนือจากรายชื่อเมืองที่น่าอ่านที่สุดประจำปีแล้ว Amazon ยังได้ออกคำแนะนำในการอ่านภาคฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ รายการที่กำหนดเองสำหรับผู้ใหญ่และเด็กสามารถดูได้ที่:ผู้ใหญ่ – www.amazon.com\summer-readingเด็ก – www.amazon.com\summer-reading-kidเกี่ยวกับ Amazon.com

Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) ซึ่งเป็นบริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 ซึ่งตั้งอยู่ในซีแอตเทิล เปิดทำการบนเวิลด์ไวด์เว็บในเดือนกรกฎาคม 2538 และปัจจุบันเสนอตัวเลือกที่ใหญ่ที่สุดในโลก Amazon.com, Inc. มุ่งมั่นที่

จะเป็นบริษัทที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากที่สุดในโลก ซึ่งลูกค้าสามารถค้นห

าและค้นพบสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการซื้อทางออนไลน์ และพยายามเสนอราคาที่ต่ำที่สุดให้แก่ลูกค้า Amazon.com และผู้ขายรายอื่นๆ นำเสนอสินค้าใหม่ ที่ตกแต่งใหม่ และมือสองที่ไม่ซ้ำกันนับล้านรายการในหมวดหมู่ต่างๆ เช่น

หนังสือ ภาพยนตร์ เพลง และเกม; ดาวน์โหลดแบบดิจิทัล; อิเล็กทรอนิกส์และ

คอมพิวเตอร์; บ้านและสวน; ของเล่น เด็กและทารก; ร้านขายของชำ; เครื่องแต่งกาย รองเท้า และเครื่องประดับ; สุขภาพและความงาม; กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง; และเครื่องมือ ยานยนต์และอุตสาหกรรม Amazon Web Services

ช่วยให้ลูกค้านักพัฒนาของ Amazon สามารถเข้าถึงบริการโครงสร้างพื้นฐานในระบบคลาวด์โดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีแบ็คเอนด์ของ Amazon เอง ซึ่งนักพัฒนาสามารถใช้เพื่อเปิดใช้งานธุรกิจแทบทุกประเภท Kindle รุ่นล่าสุดเป็น Kindle ที่เบาและกะทัดรัดที่สุดเท่าที่เคยมีมา และมีหน้าจอหมึก

อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงสุดขนาด 6 นิ้วแบบเดียวกันที่อ่านได้เหมือนกระดาษจริงแม้ในแสงแดดจ้า Kindle Touch เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในตระกูล Kindle ที่มีหน้าจอสัมผัสที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้เปิดหน้า ค้นหา เลือกซื้อ และจดบันทึกได้ง่ายกว่าที่เคย ยังคงมีประโยชน์ทั้งหมดของจอแสดงหมึกอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำหน้าที่สุด

Kindle Touch 3G เป็น e-reader อันดับต้น ๆ และนำเสนอการ

ออกแบบและคุณสมบัติใหม่ที่เหมือนกันของ Kindle Touch ด้วยความสะดวกสบายที่เหนือชั้นของ 3G ฟรี Kindle Fire เป็น Kindle สำหรับภาพยนตร์ รายการทีวี เพลง หนังสือ นิตยสาร แอพ เกม และการท่องเว็บที่มีเนื้อหาทั้ง

หมด พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีใน Amazon Cloud, Whispersync, Amazon Silk (เว็บเบราว์เซอร์ที่เร่งความเร็วบนคลาวด์ปฏิวัติใหม่ของ Amazon) หน้าจอสัมผัสสีสดใสและโปรเซสเซอร์แบบดูอัลคอร์อันทรงพลัง

Amazon และบริษัทในเครือดำเนินการเว็บไซต์ ได้แก่www.amazon.com , www.amazon.co.uk , www.amazon.de , www.amazon.co.jp , www.amazon.fr , www.amazon.ca , www. amazon.cn , www.amazon.it

และwww.amazon.es _ ตามที่ใช้ในที่นี้ “Amazon.com” “เรา” “ของเรา” และคำที่คล้ายคลึงกันนั้นรวมถึง Amazon.com, Inc. และบริษัทในเครือ เว้นแต่บริบทจะระบุเป็นอย่างอื่นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของมาตรา 27A ของกฎหมายหลักทรัพย์ปี 1933 และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมาก

จากการคาดการณ์ของฝ่ายบริหาร ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกี่ยวข้อง

กับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน การจัดการการเติบโต ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการและเทคโนโลยี ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในผลการดำเนินงาน การขยายตัวระหว่างประเทศ ผล

ของกระบวนการทางกฎหมายและการเรียกร้อง การเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติตาม , ฤดูกาล, ข้อตกลงทางการค้า, การเข้าซื้อกิจการและการทำธุรกรรมเชิงกลยุทธ์, อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ, การหยุดชะงักของ

ระบบ, สิาคงคลัง, กฎระเบียบของรัฐบาลและการเก็บภาษี, การชำระเงินและการฉ้อโกงผลลัพธ์ทางการเงินของ Amazon.com รวมอยู่ในเอกสาร ที่ Amazon.comยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งรวม

ถึงรายงานประจำปีล่าสุดในแบบฟอร์ม 10-K และการยื่นในภายหลังเรดวูดซิตี้ แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2562 Electronic Arts Inc. (NASDAQ:EA) เปิดเผยนวัตกรรมใหม่ 5 ประการที่จะพลิกโฉมเกม EA SPORTS?

FIFA Soccer 13พร้อมฟีเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดและล้ำลึกที่สุดใน ประวัติของแฟรนไชส์“? ชื่อ FIFA และโลโก้ OLP เป็นลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองโดย FIFA สงวนลิขสิทธิ์ทวีตนี้“เรากำลังสร้างเกมกีฬาที่ดีที่สุดในโลกให้สมบูรณ์แบบด้วยนวัตกรรมที่รวบรวมเรื่องราวดราม่าและความคาดเดาไม่ได้ของเกมในโลกแห่งความเป็นจริงDavid Rutter ผู้อำนวยการสร้างFIFA 13กล่าว “นี่คือนวัตกรรมที่พลิกโฉมเกม

ที่จะปฏิวัติปัญญาประดิษฐ์ของเรา การเลี้ยงบอล การควบคุมบอล และการชน เพื่อสร้างการต่อสู้ที่แท้จริงเพื่อการครองบอลทั่วทั้งสนาม และมอบอิสระและความคิดสร้างสรรค์ในการโจมตี”

ปัญญาประดิษฐ์ที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับแฟรนไชส์ ??FIFA Soccer จะขับเคลื่อนFIFA Soccer 13บนคอนโซล HD และพีซี ข้อมูลการโจมตีแบบใหม่หมดช่วยให้ผู้เล่นวิเคราะห์พื้นที่ ทำงานหนักขึ้นและฉลาดขึ้นเพื่อ

ทำลายแนวรับ และคิดว่าจะต้องเล่นสองคนข้างหน้า ตอนนี้ผู้เล่นมีสติปัญญาในการสร้าง โค้ง หรือปรับเปลี่ยนการวิ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องเปิดที่เกิดขึ้น ทำการวิ่งที่ดึงกองหลังออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดช่องทางการส่งบอลให้

เพื่อนร่วมทีม และปรับตำแหน่งตัวเองให้ดีขึ้นสำหรับโอกาสในการโจมตีครั้งใหม่

ในFIFA Soccer 13ทุกการสัมผัสมีความสำคัญด้วยระบบการเลี้ยงบอลที่เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่เคยมีมา ได้รับแรงบันดาลใจจากผู้เล่นที่เก่งที่สุดในโลก Lionel Messi การ เลี้ยงลูกแบบสมบูรณ์ช่วยให้ผู้เล่นเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้และใช้

การเลี้ยงลูกที่แม่นยำรวมกับความคล่องตัว 360? ที่แท้จริงกับลูกบอล ดังนั้นจึงง่ายกว่าที่จะสร้างสรรค์และอันตรายมากขึ้นในโอกาส 1 ต่อ 1 ผู้เล่นเปลี่ยนทิศทางเร็วขึ้น เร่งความเร็วด้วยการระเบิดบอลมากขึ้น และป้องกันกองหลัง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับการยืดยาว ฟีฟ่า 131st Touch Control เปลี่ยนวิธีที่ผู้เล่นควบคุมบอล กำจัดการสัมผัสที่เกือบสมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นทุกคนในสนาม และสร้างความหลากหลายและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับ

การควบคุมบอล ปัจจัยต่างๆ เช่น แรงกดดันในการป้องกัน วิถีของลูกบอล และความเร็วของการจ่ายบอล ตอนนี้ส่งผลต่อการสัมผัสครั้งแรกของผู้เล่น ซึ่งสร้างโอกาสให้กองหลังกลับมาครองบอลมากขึ้น

รุ่นที่สองของ Player Impact Engine ขยายการเล่นทางกายภาพจากการชนกันไปจนถึงการต่อสู้นอกลูกระหว่างผู้เล่น ฝ่ายรับจะดันและดึงตำแหน่ง และใช้ขนาดและกำลังของตนเพื่อเอาชนะการครอบครองหรือบังคับให้ฝ่ายตรง

ข้ามสัมผัสและตัดสินใจที่ไม่ดีก่อนที่ลูกบอลจะมาถึง FIFA 13 Tactical Free Kicks มอบเครื่องมือในการสร้างเตะโทษที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้โดยใช้ผู้เล่นที่มีทักษะมากที่สุดในสนาม วางตำแหน่งผู้เล่นโจมตีสูงสุดสามคนเหนือลูก

บอลและใช้การวิ่งจำลองและตัวเลือกการส่งเพิ่มเติมเพื่อสร้างการเตะฟรีคิกที่ซับซ้อน ฝ่ายตรงข้ามสามารถโต้กลับได้โดยการเพิ่มหรือลบผู้เล่นไปที่กำแพง คืบคลานกำแพงไปข้างหน้า หรือส่งคนหัวกระสุนเพื่อสกัดกั้นการส่งหรือ

บล็อกการยิงFIFA Soccer 13จะมีคุณลักษณะปรับปรุงโหมดอาชีพด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อคำขอจากแฟนตัวยงของแฟรนไชส์นี้ฟีเจอร์ใหม่เพื่อปรับปรุงข้อเสนอออนไลน์ของ EA SPORTS FIFA จำนวนมาก รวมถึงการปรับปรุงโหมด Head-to-Head Seasons ที่ได้รับความนิยมอย่างมาฟีเจอร์และประโยชน์ใหม่ๆ มากมายสำหรับ EA SPORTS Football Club บริการถ่ายทอดสดที่เป็นหัวใจของ FIFA
ความถูกต้องสมบูรณ์ด้วยสโมสรที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการมากกว่า 500 แห่ง
โหมดและคุณสมบัติใหม่เพิ่มเติมจะมีการประกาศในเดือนข้างหน้า

FIFA Soccer 13จะวางจำหน่ายในร้านค้าทั่วโลกในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้สำหรับระบบความบันเทิงคอมพิวเตอร์ PlayStation?3 พร้อมรองรับ PlayStation Move, วิดีโอเกม Xbox 360? และระบบความบันเทิงพร้อม Kinect?, ระบบ

ความบันเทิงพกพา PlayStation?Vita, Wii?, PC, PlayStation ?2 ระบบความบันเทิงคอมพิวเตอร์, Nintendo 3DS?, ระบบ PSP? (PlayStation?Portable), iPhone?, iPad?, iPod? touch และแพลตฟอร์มมือถืออื่นๆ เกมยังไม่ได้รับการจัดอันดับ สามารถดูภาพหน้าจอได้ที่ http://info.ea.com

เข้าร่วมมากกว่า 9 ล้านคนในชุมชนฟุตบอล EA SPORTS ที่http://www.facebook.com/easportsfifa หรือติดตามเราบน Twitter ที่ www.twitter.com/easportsfifa

EA SPORTS เป็นหนึ่งในแบรนด์ความบันเทิงด้านกีฬาชั้นนำของโลก ด้วยแฟรนไชส์วิดีโอเกมที่มียอดขายสูงสุด เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟที่ได้รับรางวัล โปรแกรมสำหรับแฟนๆ และประสบการณ์ดิจิทัลข้ามแพลตฟอร์ม EA

SPORTS สร้างประสบการณ์เชื่อมต่อที่จุดประกายอารมณ์ของกีฬาผ่านวิดีโอเกมกีฬาชั้นนำของอุตสาหกรรม รวมถึงMadden NFL football, FIFA , NHL? hockey, NBA LIVE basketball, NCAA? Football , Tiger Woods PGA

TOUR? golf, SSX?และFight Nightมวย. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA SPORTS รวมถึงข่าวสาร วิดีโอ บล็อก ฟอรัม และแอปเกม โปรดไปที่www.easports.com .

เกี่ยวกับ Electronic ArtsElectronic Arts (NASDAQ: EA) เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงเชิงโต้ตอบแบบดิจิทัล บริษัทให้บริการเกม เนื้อหา และบริการออนไลน์สำหรับคอนโซลที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต

และเครือข่ายสังคมออนไลน์ EA มีผู้เล่นที่ลงทะเบียนแล้วมากกว่า 220 ล้านคนและดำเนินงานใน 75 ประเทศ

ในปีงบประมาณ 2555 EA ประกาศรายรับสุทธิ GAAP ที่ 4.1 พันล้านดอลลาร์ สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เรดวูดซิตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย EA เป็นที่รู้จักจากผลงานของแบรนด์บล็อกบัสเตอร์ที่ได้รับการยกย่องและมีคุณภาพสูง เช่น The

Sims?, Madden NFL, FIFA Soccer, Need for Speed?, Battlefield? และ Mass Effect? ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ EA ได้ที่ http://info.ea.com

EA SPORTS, The Sims, SSX และ Need for Speed ??เป็นเครื่องหมายการค้าของ Electronic Arts Inc. Mass Effect เป็นเครื่องหมายการค้าของ EA International (Studio and Publishing) Ltd. Battlefield เป็นเครื่อง

หมายการค้าของ EA Digital Illusions CE AB ผลิตภัณฑ์ลิขสิทธิ์อย่างเป็นทางการของ FIFA “? ชื่อ FIFA และโลโก้ OLP เป็นลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการคุ้มครองโดย FIFA สงวนลิขสิทธิ์” ผลิตภายใต้ใบอนุญาตโดย

Electronic สมัครเว็บสล็อต Arts Inc. John Madden, NFL, NBA, NCAA, Tiger Woods และ PGA TOUR และ FIFA เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้องและใช้โดยได้รับอนุญาต “PlayStation” และ “PSP” เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ของ Sony Computer Entertainment Inc. KINECT และ Xbox 360 เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท Microsoft และใช้ภายใต้ใบอนุญาตจาก Microsoft Wii และ Nintendo 3DS เป็นเครื่องหมายการค้าของ Nintendo iPad,

iPod และ iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆPolaris Industries Inc. ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ “PII” และบริษัทรวมอยู่ในดัชนีราคาหุ้น S&P Mid-Cap 400

ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ เครื่องนุ่งห่ม และอุปกรณ์ยานยนต์ของ Polaris สามารถหาได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Polaris หรือเมื่อใดก็ได้ที่ www.polarisindustries.com

หมายเหตุบรรณาธิการ: สำหรับคำขอถ่ายภาพ โปรดติดต่อ Jake Ricker ที่ (952) 346-6029 หรือjricker@webershandwick.comTime Warner Inc. รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2555
ไฮไลท์ไตรมาสที่สอง

บริษัทมีรายได้ 6.7 พันล้านดอลลาร์และรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 1.2 พันล้านดอลลาร์เครือข่ายส่งรายได้สูงสุดในไตรมาสที่สองและรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วสูงสุดเท่าที่เคยมีมกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว $0.5บริษัทซื้อคืน 40 ล้านหุ้นในราคา 1.5 พันล้านดอลลาร์จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 255501 สิงหาคม 2555 07:00 น. เวลาออมแสงตะวันออนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2555 Time Warner Inc. (NYSE:TWX) รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555

เจฟฟ์ บิวเคสประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวว่า: “ตลอดช่วงเวลาของวอร์เนอร์ เรากำลังดำเนินการตามเป้าหมายระยะยาวของเราให้ก้าวหน้า และเรายังคงเดินหน้าเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเงินสำหรับปี ในไตร

มาสนี้ ผลประกอบการของเราเน้นถึงความแข็งแกร่งและศักยภาพของธุรกิจเครือข่ายและการผลิตรายการโทรทัศน์ของเรา ซึ่งสร้างรายได้และกำไรจำนวนมากของเรา เราเห็นประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมในเครือข่าย Turner ส่วนใหญ่

ตัวอย่างเช่น TNT เป็นเครือข่ายอันดับ 1 ของเคเบิลที่มีโฆษณาสนับสนุน โดยได้รับการสนับสนุนจากฤดูกาล NBA ที่ยอดเยี่ยมอีกฤดูกาลหนึ่ง และการเปิดตัวเพลงฮิตดั้งเดิมอย่างดัลลาส TBS เพิ่มขึ้น 30% ในช่วงไพรม์ไทม์ในกลุ่ม

ประชากรหลักในไตรมาสนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จของทฤษฎีบิ๊กแบง ซึ่งยังคงเป็นซิทคอมอันดับ 1 บนสายเคเบิลที่รองรับโฆษณา ซีรีส์ดั้งเดิมของ HBO เช่นTrue BloodและGame of Thronesยังคงมีผู้ชมอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน การเขียนโปรแกรมของ HBO ยังคงได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Primetime Emmy 81 ครั้ง ซึ่งมากที่สุดในบรรดาเครือข่ายทั้งหมดเป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน”

Mr. Bewkes กล่าวเสริมว่า: “ในด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ มันเป็นอีกไตรมาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Warner Bros. ในช่วงฤดูการซื้อล่วงหน้าเมื่อเร็วๆ นี้ Warner Bros. ได้รับคำสั่งจากเครือข่ายการออกอากาศสำหรับซีรีส์ที่กลับ

มาฉาย 16 เรื่องและรายการใหม่ 9 รายการ ทำให้เป็นอันดับต้น ๆ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์เครือข่ายไพรม์ไทม์อีกครั้ง และเมื่อเร็วๆ นี้เราได้เผยแพร่ซีรีส์จำนวนหนึ่งเรียบร้อยแล้ว ทั้งให้กับผู้ซื้อ SVOD แบบดั้งเดิมและใหม่ สุดท้ายนี้

สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของเราในการให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นและความเชื่อมั่นของเราในตำแหน่งการแข่งขันและแนวโน้มการเติบโต ปีนี้เราได้คืนทุนประมาณ 2.0 พันล้านดอลลาร์ในรูปแบบของการซื้อหุ้นคืน

และเงินปันผล”ผลลัพธ์ของบริษัทรายรับลดลง 4% เป็น 6.7 พันล้านดอลลาร์และรายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลง 5% เป็น 1.2 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 อันเนื่องมาจากการเติบโตของกลุ่มเครือข่ายซึ่งชดเชยด้วยการลดลงในกลุ่ม

ภาพยนตร์และโทรทัศน์บันเทิงและสิ่งพิมพ์ตลอดจนปีที่สำคัญ เพิ่มขึ้นปีในการกำจัด intersegment อัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 18% สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2555 และ 2554 รายได้จากการดำเนินงานลด

ลง 16% เป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะที่อัตรากำไรจากการดำเนินงานอยู่ที่ 16% ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เทียบกับ 18% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาสที่สอง บริษัทประกาศรายได้สุทธิปรับลดต่อหุ้นสามัญ (“กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุง”) ที่ 0.59 ดอลลาร์ เทียบกับ 0.60 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว รายได้ปรับลดต่อหุ้นสามัญอยู่ที่ 0.44 ดอลลาร์ สำหรับสาม

เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 เทียบกับ 0.59 ดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปีที่แล้วในช่วงหกเดือนแรกของปี 2555 เงินสดจากการดำเนินงานจากการดำเนินงานต่อเนื่องถึง 759 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระมีมูลค่ารวม 520 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 หนี้สุทธิอยู่ที่ 17.4 พันล้านดอลลาร์ เพิ่ม

ขึ้นจาก 16.0 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปี 2554 อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผล ชดเชยด้วยการสร้างกระแสเงินสดอิสระ

อ้างถึง “การใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP” ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP ที่ใช้ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ และการกระทบยอดของมาตรการทางการ

เงินแบบ non-GAAP กับการวัดผลทางการเงินแบบ GAAP ที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดอัพเดตโปรแกรมการซื้อหุ้นคืนในเดือนมกราคม 2555 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 4.0 พันล้านดอลลาร์

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 บริษัทได้ซื้อคืนหุ้นสามัญประมาณ 40 ล้านหุ้น ในราคาประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ จำนวนเงินเหล่านี้สะท้อนถึงการซื้อหุ้นสามัญจำนวน 16 ล้านหุ้นในราคา 566 ล้าน

ดอลลาร์ นับตั้งแต่จำนวนที่รายงานในการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาสแรกของบริษัทที่ออกเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555

ประสิทธิภาพของกลุ่มรายได้จากการดำเนินงานรวม 147 ล้านดอลลาร์และ 205 ล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายในช่วงสามและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปิดเครือข่ายความบันเทิงทั่วไปของ

Turner, Imagine ในอินเดียและโทรทัศน์ TNT ในตุรกี
นำเสนอด้านล่างเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลุ่ม Time Warner สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2012 เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น จำนวนเงินในวงเล็บแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงปีต่อปีเครือข่าย (Turner Broadcasting และ HBO)

รายได้เพิ่มขึ้น 4% (147 ล้านดอลลาร์) เป็น 3.6 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 6% (124 ล้านดอลลาร์) ในรายรับจากการสมัครสมาชิก และ 2% (26 ล้านดอลลาร์) ในรายได้จากการโฆษณา ซึ่งถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้เนื้อหาที่

ลดลง 5% (14 ล้านดอลลาร์) รายได้จากการสมัครสมาชิกได้รับประโยชน์หลักจากอัตราในประเทศที่สูงขึ้นและการเติบโตระหว่างประเทศและการเพิ่มขึ้นของสมาชิกที่ HBO ในระดับที่น้อยกว่า รายได้จากการโฆษณาที่เพิ่มขึ้นนั้นได้

รับแรงหนุนจากการเติบโตของเครือข่ายความบันเทิงภายในประเทศของ Turner สาเหตุหลักมาจากราคาที่สูงขึ้นและจำนวนเกม NBA ที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขึ้นนี้ถูกหักล้างส่วนหนึ่งจากการลดลงในเครือข่ายข่าวในประเทศของ Turner

และเครือข่ายความบันเทิงระหว่างประเทศSI.comและGolf.comจาก Turner to Time Inc. ในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2555 รายได้จากเนื้อหาลดลงเนื่องจากรายได้จากใบอนุญาตที่ลดลง

รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 9% (95 ล้านดอลลาร์) เป็น 1.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงรายรับที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งถูกชดเชยด้วยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงต้นทุนการเขียนโปรแกรมที่สูงขึ้น ต้นทุนการเขียน

โปรแกรมเพิ่มขึ้น 3% เนื่องจากต้นทุนที่สูงขึ้นสำหรับรายการกีฬาและรายการต้นฉบับ ค่าใช้จ่ายโปรแกรมกีฬาที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเกม NBA ส่วนหนึ่งโดยช่วงเวลาของการแข่งขัน NCAA

Tournament รายได้จากการดำเนินงานลดลง 5% (50 ล้านดอลลาร์) เป็น 974 ล้านดอลลาร์ ช่วงปีปัจจุบันรวม 147 ล้านดอลลาร์ในค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปิดเครือข่ายความบันเทิงทั่วไปของ Turner, Imagine ในอินเดียและ

การดำเนินงานโทรทัศน์ TNT ในตุรกีTNT เป็นเครือข่ายเคเบิลอันดับ 1 ที่มีโฆษณาสนับสนุน โดยมีผู้ใหญ่อายุระหว่าง 18-49 ปีในช่วงไพรม์ไทม์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 PerceptionและDallasบน TNT เป็นซีรีส์ใหม่อันดับ 1 และ #2 ของช่องเคเบิลที่มีโฆษณา

สนับสนุนในแต่ละปีในหมู่ผู้ชมทั้งหมดตามลำดับ . การรายงานข่าวฤดูกาล NBA ประจำฤดูกาล 2011/2012 ของ TNT เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้ชมและครัวเรือนเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ทำให้รายการดังกล่าวได้รับคะแนนสูงสุดและมีคนดูมากที่

สุดในประวัติศาสตร์ 28 ปีของเครือข่ายกับลีก TBS มีผู้ชมทั้งหมด 1.8 ล้านคนในช่วงไพรม์ไทม์ในไตรมาสที่สองของปี 2555 เพิ่มขึ้น 37% จากปีที่แล้ว และThe Big Bang Theoryได้รับการจัดอันดับให้เป็นซิทคอมอันดับ 1 ของ

ช่องโฆษณาที่รองรับในไตรมาสนี้ นอกจากนี้ การว่ายน้ำสำหรับผู้ใหญ่ยังอยู่ในอันดับที่ 1 อีกครั้งในเครือข่ายเคเบิลที่รองรับโฆษณาสำหรับกลุ่มประชากรสำหรับผู้ใหญ่ที่สำคัญในการส่งมอบวันทั้งหมดในไตรมาสนี้

HBO ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัล Primetime Emmy 81 ครั้งในเดือนกรกฎาคม มากที่สุดสำหรับเครือข่ายใดๆ เป็นปีที่ 12 ติดต่อกัน รวมถึงการเสนอชื่อเข้าชิงซีรีส์ดรามาที่โดดเด่นสำหรับBoardwalk EmpireและGame of Thrones

จนถึงปัจจุบันTrue Bloodมีผู้ชมทั้งหมดมากกว่า 11 ล้านคนต่อตอนในซีซันที่ 5 และรอบปฐมทัศน์ในคืนวันอาทิตย์ได้รับคะแนนสูงสุดสำหรับสายเคเบิลแบบพรีเมียมและแบบมีโฆษณา Game of Thrones มีผู้ชมทั้งหมดมากกว่า 11

ล้านคนต่อตอนในซีซันที่ 2 ที่เพิ่งจบลงไป เพิ่มขึ้นมากกว่า 20% จากซีซันแรก HBO เพิ่งเพิ่ม Kindle Fire และแท็บเล็ต Android ของ Amazon ลงในอุปกรณ์ที่รองรับ HBO GO ซึ่งเป็นบริการวิดีโอออนไลน์ที่ได้รับการรับรองความถูกต้องภาพยนตร์และความบันเทิงทางทีวี (Warner Bros.)

รายได้ลดลง 8% (233 ล้านดอลลาร์) สู่ 2.6 พันล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากการเปรียบเทียบที่ยากลำบากกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ไตรมาสของปีที่แล้วรวมรายได้จากการแสดงละครThe Hangover Part II ; การวาง

จำหน่ายความบันเทิงภายในบ้านของHarry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 ; และการเปิดตัววิดีโอเกมของMortal Kombat 9และLEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game การลดลงเหล่านี้ถูกชดเชยส่วน

หนึ่งด้วยรายได้จากลิขสิทธิ์โทรทัศน์ที่สูงขึ้น ซึ่งได้ประโยชน์จากความพร้อมใช้งานของสายเคเบิลเบื้องต้นของThe Mentalistและค่าธรรมเนียมการออกอากาศเริ่มต้นที่สูงขึ้น

รายได้จากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลง 16% (26 ล้านดอลลาร์) เป็น 137 ล้านดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลง ชดเชยบางส่วนด้วยค่าใช้จ่ายในการโฆษณาก่อนเผยแพร่ที่ ลดลง และการปรับมูลค่าการแสดงละครที่ลดลง รายได้จากการดำเนินงานลดลง 13% (20 ล้านดอลลาร์) ที่ 134 ล้านดอลลาร์

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi? Et?n Corporation ประกาศเปิดตัววิทยุความปลอดภัย FRX Series ตอนนี้จัดส่งแล้วสายไฟแบบใช้ไฟฟ้าในตัวจะชาร์จอุปกรณ์เคลื่อนที่และให้แสงสว่าง ข้อมูล และพลังงานที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงในชีวิต

15 พฤษภาคม 2555 08:17 น. Eastern Daylight Timeพาโลอัลโต, แคลิฟอร์เนีย–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ต.ค. Et?n Corporation ผู้สร้างชั้นนำของผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภคที่ใช้พลังงานสีเขียวที่มประสิทธิภาพสูง ประกาศการวางจำหน่ายวิทยุนิรภัย FRX Series วิทยุแบบขับเคลื่อนด้วยตัว

เองใหม่สามรายการในคอลเลคชันแต่ละเครื่องให้ประโยชน์เฉพาะตัวเพื่อช่วยเตรียมพร้อมในสถานการณ์ที่สภาพอากาศเลวร้ายและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่นๆ

“จนถึงตอนนี้ในปี 2555 เราได้เห็นสภาพอากาศเลวร้ายในหลายพื้นที่ของประเทศแล้ว เป้าหมายของเราคือการเข้าถึงครัวเรือนต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยข้อความแห่งการเสริมอำนาจจากความปลอดภัยและการ

เตรียมพร้อม”ทวีตนี้วิทยุแต่ละเครื่องใน FRX ซีรี่ส์ใช้พลังงานในตัวเอง โดยใช้พลังงานกังหันมือเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ Ni-MH ลิเธียมไอออนภายในใหม่ กังหันมือได้รับการออกแบบใหม่เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยหมุนน้อยลงแต่ให้กำลังมากขึ้น

ความสวยงามของวิทยุแต่ละรุ่นสอดคล้องกับคอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Et?n ซึ่งสะท้อนถึงการออกแบบที่โฉบเฉี่ยวและร่วมสมัย องค์ประกอบต่างๆ เช่น คุณสมบัติเรืองแสงในความมืดแบบใหม่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย

ซีรีย์ FRX ชั้นนำคือ FRX 3 ที่มีวิทยุดิจิตอล AM/FM/WB และจอแสดงผลพร้อมการแจ้งเตือนสภาพอากาศของ NOAA ด้วยแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมแบบใช้มือสำหรับการชาร์จ อุปกรณ์นี้จะช่วยให้คุณมีพลังงานอยู่เสมอเมื่อคุณ

ต้องการมากที่สุด FRX 3 มีเทคโนโลยีการถ่ายโอนพลังงานโดยตรง ทำให้แบตเตอรี่ภายในสามารถชาร์จอุปกรณ์พกพาอื่นๆ เมื่อเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ในตัว คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ไฟฉาย LED สว่าง ไฟแสดงสถานะเรืองแสงในที่

มืดสำหรับตำแหน่งที่ง่าย อินพุต AC และ DC แจ็คหูฟัง และการเตือนแบบดิจิตอลผลิตภัณฑ์ที่สองในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FRX 2 มีวิทยุอะนาล็อก AM/FM/WB และทั้งแผงโซลาร์เซลล์และกังหันด้วยมือสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ภายในซ้ำ เทคโนโลยีการถ่ายโอนพลังงานโดยตรงยังพบได้ใน FRX 2 ซึ่งชาร์จอุปกรณ์พกพา

อื่นๆ เมื่อเชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ไฟฉาย LED ไฟแสดงสถานะเรืองแสงในที่มืด อินพุต DC และแจ็คหูฟัง

วิทยุขนาดกะทัดรัดที่สุดในซีรีส์ FRX 1 ใช้พลังของกังหันหมุนด้วยมือเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ภายในอีกครั้ง และยังมีไฟฉาย LED คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ ไฟแสดงสถานะเรืองแสงในที่มืดและอินพุต DC ซึ่งนำเสนอส่วนประกอบที่จำเป็นใน

อุปกรณ์ขนาดเล็ก”ที่Et?n เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงการเตรียมพร้อมก่อนที่จะเผชิญกับภัยพิบัติ” Esmail Amid-Hozour ซีอีโอของ Et?n Corporation กล่าว “จนถึงตอนนี้ในปี 2555 เราได้เห็นสภาพอากาศเลวร้ายใน

หลายพื้นที่ของประเทศแล้ว เป้าหมายของเราคือการเข้าถึงครัวเรือนต่างๆ ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยข้อความแห่งการเสริมอำนาจจากความปลอดภัยและการเตรียมพร้อม”