JYKLOTTO จับยี่กีคือ การเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่ง

จับยี่กีคือ JYKLOTTO การเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่ง มีไพ่ทําด้วยไม้แผ่นบาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ๑๒ แผ่น ประเทศไทยในเรื่องของการพนันเริ่มเข้ามาในยุคใด สมัยใดไม่มีการบันทึกเป็นหลักฐานที่แน่ชัดไว้

แต่สันนิษฐานว่าการพนันน่าจะเข้ามา JYKLOTTO โดยการติดต่อทางการค้ากับประเทศจีน ซึ่งประเทศจีนเป็นผู้นำเข้ามา คือ การพนันประเภทถั่วโป ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี แต่ที่มีปรากฏหลักฐาน

ให้เห็นเด่นชัดนั้นมีขึ้นอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี JYKLOTTO โดยในสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง หรือในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้มีการเล่นการพนันชนิดหนึ่งเรียกว่า กำตัด

ซึ่งมีวิธีการเล่นและอุปกรณ์การเล่นคล้ายคลึงกับการเล่นถั่ว JYKLOTTO หรืออีจี๋ของประเทศจีน จากข้อสันนิษฐานและเรื่องราวจากประวัติศาสตร์ดังกล่าวพอสรุปได้ว่า คนไทยได้รู้จักการเล่นการพนันมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี

สนใจเป็นสมาชิกคลิ๊ก JYKLOTTO เรายินดีพร้อมให้บริการ